WE00fon-11

 

 

BODY CLEAN

 

BODY CLEAN

http://cristanini.it/foto/BODY-CLEAN-1.jpg

                                   

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ВЪНШНО ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ (BODY CLEAN) НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ПРАВИЛНИ И НЕПРАВИЛНИ ФОРМИ И РАЗМЕРИ.

истема за измиване с въртящи се дюзи и компютърен контрол.

BODY CLEAN съчетава 3 елемента: ниска консумация на вода, високо налягане и висока температура, чрез което се получава дълбоко почистване на превозните средства,независимо от формата им.

BODY CLEAN е предназначен за цялостно почистване и обеззаразяване на предните, задните , страничните и горните повърхности на всякакви превозни средства.

Системата се състои от 2 части:

Първата част е във формата на портал и служи за напръскване на превозното средство с детергента за почистване и обеззаразяване. Тази част е отдалечена на 22 м от другата част в която става самото измиване. Отдалечеността на едната част от другата осигурява достатъчно време на детергента да подейства. Порталът за предварително миене е снабден със сензори, които включват системата при навлизане на превозното средство и я изключват когато при напускането.

Втората част е мобилна и включва една хоризонтална греда с две въртящи се дюзи, предназначена да почиства горната, предната и задната част на превозното средство. Другите  6 дюзи са монтирани на двата вертикални стълба с цел почистване на страничните части на машината.

Самото стартиране на почистването се извършва от оператор, след което продължава автоматично по предварително определения график.

Чрез въртящите се дюзи, монтирани на напречната греда и страничните стълбове, BODY CLEAN успява да почисти дори и онези превозни средства с непарвилна форма.Формата на някои машини не позволява на четковите системи ефективно да почистят всяка част от машината, за разлика от BODY CLEAN системата, която благодарение на въртящите се дюзи осигурява воден лист под високо налягане и висока температура,разпространяващ се във всички посоки и достигащ до всяка част на транспортното средство.

 

Модел

Налягане

bar

Дебит

l/m

Дължина

m

Температура

0C

Време за измиване-min

Мощност

kW

150/12

150

120

 

12

 

80-90

 

6-8

50

150/18

150

 

120

18

80-90

12-16

50

 

_______________________________________________________________________

«  НАЗАД